საქართველოში კორონავირუსი უკვე 93-მა ადამიანმა დაამარცხა

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ახა­ლი კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი 93 ადა­მი­ა­ნი უკვე გა­მო­ჯან­მრთელ­და. შე­სა­ბა­მი­სი ინ­ფორ­მა­ცია მთავ­რო­ბის მიერ შექ­მნილ ვებგ­ვერ­დზე stopcov.ge-ზეა გან­თავ­სე­ბუ­ლი.

ამ ეტაპ­ზე კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბის შემ­თხვე­ვე­ბი 399-ს აღ­წევს.

კა­რან­ტი­ნის რე­ჟიმ­ში ამ­ჟა­მად 4782 ადა­მი­ა­ნია, სტა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბის ქვეშ 503 პირი.

კო­ნო­ნა­ვირუსს სა­ქარ­თვე­ლო­ში 4 ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პა­ცი­ენ­ტი ემსხვერ­პლა.