ფიზიკური ვარჯიში ჯანმრთელობის დასაცავად

ვარჯიში

სულ მცირე ფიზიკურ დატვირთვასაც კი ძალუძს ჯდომის მავნე ეფექტების გავლენის უკუქცევა

ალბათ გსმენიათ, რომ დიდხანს ჯდომა საზიანოა თქვენი ჯანმრთელობისთვის. მაგრამ კვლევა, რომელიც ამერიკული ეპიდემიოლოგიის ჟურნალში გამოქვეყნდა ერთი წლის წინ, 2019 წლის 14 იანვარს აჩვენებს რომ შესაძლებელია ამ ზიანის შედეგების დაუყოვნებლივ აღმოფხვრა, იმ შემთხევაში თუ დღის მანძილზე გამოვყოფთ რამდენიმე მოძრავ პერიოდს, ანუ შევწყვეტთ, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ მჯდომარე და სხეულს მოვიყვანთ მოქმედებაში – მარტივად, გავივლ-გამოვივლით.
მკვლევარებმა შეკრიბეს 45 წლის და უფრო მეტი ასაკის 8000 ადამიანი და სთხოვეს თან ეტარებინათ აქტივობის მთვლელი მოწყობილობა. მოწყობილობა დღის მანძილზე ზომავდა მათ გადაადგილებასა და მჯდომარე პოზიციაში ყოფნის ხანგრძლივობას.
ამ დაკვირვებას მკვლევარები 10 წლის მანძილზე ახორციელებდნენ. მათ მიერ კი ასეთი დასკვნა გაკეთდა, რომ თუნდაც გადაადგილების მცირე მოცულობა დღის მანძილზე ჯდომის მავნე ეფექტების პირდაპირ უკუჩვენებით ხასიათდება და აბათილებს მათ. მათ აღმოაჩინეს რომ ის ხალხი, რომლებიც მსუბუქ აქტივობებს ასრულებდნენ, მაგალითად მუცლის ვაკუუმის ვარჯიშის გაკეთება, მჯდომარე პოზიციაში გატარებული ყოველი 30 წუთის სანაცვლოდ, ჰქონდათ 17%-ით ნაკლები რისკი, იმისა რომ კვლევის პერიოდში გარდაიცვლებოდნენ. მათ ასევე გაზომეს ის რომ დასაკვირვებელთა ის ნაწილი, რომელიც ზომიერ და რთულ აქტივობებს მიმართავდა, როგორიცაა სირბილი ან სპორტის რომელიმე სახეობით დაკავება, ჰქონდათ 35% ნაკლები გარდაცვალების რისკი, კვლევის პერიოდში.
ასევე დაბალი იყო სიკვდილიანობის მაჩვენებელი იმ ადამიანებში, რომლებიც მართალია არ გადაადგილდებოდნენ, თუმცა ჯდომის პერიოდში ერთიდან ხუთ წუთამდე სხვა აქტივობებით წყვეტდნენ მჯდომარე მდგომარეობას.
საბოლოოდ: თუნდაც ბევრს არ მოძრაობდეთ, ცოტა უკეთესია ვიდრე სრულებით არაფერი!

წყარო: weforum.org